header pro vs anti autonomous copie

Αυτόνομα φορτηγά: υπέρ ή κατά;

Δημοσιοποιήθηκε στις 1 Φεβρουαρίου 2023 - 2 Λεπτά ανάγνωσης

Από τον μύθο στην πραγματικότητα: τα αυτόνομα φορτηγά ενδέχεται να παρουσιαστούν στους ευρωπαϊκούς αυτοκινητόδρομους έως το 2030. (1) Σύμφωνα με μια ITF(2) έκθεση, η χρήση αυτών των φορτηγών θα επιτρέπει στις εταιρείες οδικών μεταφορών να εξοικονομούν χρήματα, να μειώνουν το αποτύπωμα του άνθρακα, να βελτιώνουν την ασφάλεια, να αυξάνουν την αποδοτικότητα και να αντιμετωπίζουν την έλλειψη οδηγών. Αλλά με πιο κόστος;

Ρωτήσαμε δύο ειδικούς για αυτό το θέμα που διχάζει. Είστε υπέρ ή κατά των αυτόνομων φορτηγών; Αυτές είναι οι απαντήσεις τους.

amelineau combes

Olivier Amelineau, Υπεύθυνος διαχείρισης Τύπου και Σχέσεων με τα ΜΜΕ, Mercedes-Benz Φορτηγά Γαλλία (Όμιλος Daimler Truck), François Combes, Ερευνητής και Οικονομολόγος Μεταφορών και Διαχειριστικής Υποστήριξης στο πανεπιστήμιο Université Gustave Eiffel.

Υπάρχουν πέντε επίπεδα αυτονομίας: το επίπεδο 1 αντιστοιχεί στη βοήθεια του οδηγού ενώ το επίπεδο 5 είναι ένα πλήρως αυτόνομο όχημα.
Ποιο επίπεδο αυτονομίας πιστεύετε ότι είναι καλύτερο για ένα φορτηγό χωρίς οδηγό;

Olivier Amélineau (OA): Στην Daimler Truck,υποστηρίζουμε θερμά το Επίπεδο 4 για φορτηγά(υψηλός αυτοματισμός) και επί του παρόντος εργαζόμαστε πάνω σε αυτό.
Διαθέτουμε ήδη ημι-αυτόνομα συστήματα Επιπέδου 2 (μερικός αυτοματισμός), το οποίο σημαίνει ότι ο οδηγός μπορεί να αφήσει το τιμόνι για 30 δευτερόλεπτα και το όχημα να συνεχίσει την οδήγηση. Απλά πρέπει να ακουμπάς τακτικά το τιμόνι για να δείξεις την ανθρώπινη παρουσία. Επιλέξαμε να μεταβούμε από το επίπεδο 2 απευθείας στο επίπεδο 4. Το Επίπεδο 3, με προαιρετικό αυτοματισμό, δεν είναι χρήσιμο για τα φορτηγά.
Για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη και το μάρκετινγκ του Επιπέδου 4 για αυτόνομα φορτηγά, το Σεπτέμβριο του 2019 η Daimler Truck απέκτησε την αμερικανική εταιρεία Torc Robotics, η οποία ειδικεύεται στην τεχνολογία του αυτοματισμού για οχήματα ξηράς.

Η Daimler Truck δεν πιστεύει στον πλήρη αυτοματισμό. Τουλάχιστον δεν είναι αυτή η πορεία που επιλέγουμε.

«Θα υπάρχει πάντα ένας οδηγός στο λεωφορείο»
Olivier Amelineau, Υπεύθυνος διαχείρισης Τύπου και Σχέσεων με τα ΜΜΕ, Mercedes-Benz Φορτηγά Γαλλία (Όμιλος Daimler Truck)

François Combes (FC): Πιστεύω ότι τα αυτόνομα φορτηγά θα έχουν μόνο μια σημαντική οικονομική επίπτωση όταν επιτευχθεί το επίπεδο 5 και ο πλήρης αυτοματισμός. Αυτό σημαίνει χωρίς οδηγό και επομένως χωρίς κουκέτα, το οποίο θα αυξήσει το ωφέλιμο φορτίο.

Δεν νομίζω ότι τα εν μέρη αυτοματοποιημένα φορτηγά θα είναι πολύ επικερδή. Αυτό που πραγματικά μας ενδιαφέρει, και είναι σχετικά κυνικό, είναι ένα πλήρες αυτόνομο φορτηγό όπου δεν υπάρχει ανάγκη για οδηγό.

Είναι τρία τα πλεονεκτήματα για τα πλήρως αυτόνομα φορτηγά:

-Δεν χρειάζεται να πληρώνεις έναν οδηγό
-Δεν υπάρχουν ζητήματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού
-Και είναι πιο εύκολο να βάλεις ένα φορτηγό στο δρόμο για 16 ώρες χωρίς διακοπή και χωρίς να χρειάζεται να αντιμετωπίσεις έναν άνθρωπο που επιβαίνει.

Ποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα έχουν τα αυτόνομα φορτηγά;

OA: Ο ξεκάθαρος στόχος των αυτόνομων φορτηγών είναι να παράγει όσο τον δυνατόν μικρότερη περιβαλλοντική επίπτωση με την καλύτερη δυνατή απόδοση!
Στην Daimler Truck, οι επιλογές αυτοματισμού αποσκοπούν να διευκολύνουν τη ζωή των οδηγών, να βελτιώσουν την ασφάλεια και να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμων μέσω της οικολογικής οδήγησης. Και είναι απίστευτα αποτελεσματικό!
Γνωρίζουμε ότι τα Ευρωπαϊκά συστήματα - προγνωστικό σύστημα μετάδοσης κίνησης - που διαχειρίζονται την κινητική αλυσίδα μέσω του GPS, με γνώση της τοπογραφίας της πορείας και της κατάστασης του φορτηγού προσφέρει άμεση εξοικονόμηση καυσίμων του 5–7%.

FC: Μεσοπρόθεσμα, η εμφάνιση μερικώς ή πλήρως αυτόνομων οχημάτων πιθανόν να αλλάξουν σε βάθος την τρέχουσα οικονομική ισορροπία όσον αφορά την παροχή (οδικοί μεταφορείς) και τη ζήτηση (ναυλωτές).
Η πλήρης αυτονομία μπορεί να αναδιοργανώσει σε βάθος τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και τις αλυσίδες διοικητικής μέριμνας με μια περιβαλλοντική επίπτωση που εξαρτάται από τις μηχανές των αυτόνομων φορτηγών και τις (πιθανώς σημαντικό) επιπτώσεις της αυξημένης κίνησης.
Ένα σενάριο με πλήρη αυτοματισμό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα για περισσότερα και μικρότερα φορτηγά στο δρόμο.

Θα έχουν κοινωνικό αντίκτυπο τα αυτόνομα φορτηγά;

OA: Η Daimler Truck δεν θεωρεί ότι οι οδηγοί θα εξαφανιστούν. Αλλά ο ρόλος τους πιθανώς να αλλάξει για να γίνει πιο τεχνολογικός, με μικρότερη φυσική παρουσία, ή περισσότερο επικεντρωμένος στις σχέσεις πελατών. Οι οδηγοί θα εμπλέκονται περισσότερο στην παρακολούθηση και τη διαχείριση του οχήματος. Θα πρέπει επίσης να αναλύουν τα δεδομένα του φορτηγού. Αυτή η αλλαγή στα καθήκοντα των οδηγών κάνει τη δουλειά πιο ελκυστική για νέους που ξέρουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Επομένως, θα έχει έναν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο!

FC: Για τα πλήρως αυτόνομα φορτηγά, ο αντίκτυπος θα είναι αρνητικός λόγω της απώλειας χιλιάδων θέσεων οδηγών.
Θα εξοικονομήσουν χρήματα, αλλά όχι όλοι. Η εξοικονόμηση χρημάτων που δημιουργείται από τον αυτοματισμό μπορεί να απορροφηθεί από την αυξημένη τιμή των αυτόνομων οχημάτων.

«Η γενικευμένη υιοθέτηση των αυτόνομων φορτηγών θα έχει αρνητική κοινωνική και περιβαλλοντική επίπτωση».
François Combes, RΕρευνητής και Οικονομολόγος Μεταφορών και Διαχειριστικής Υποστήριξης στο πανεπιστήμιο Université Gustave Eiffel. Πραγματοποίησε μια μελέτη το 2019 για τα αυτόνομα φορτηγά.(3)

Τι πιστεύουμε λοιπόν για τα αυτόνομα φορτηγά;
Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί (4) πρέπει να προσαρμοστούν γρήγορα για να εναρμονίσουν την έγκριση αυτών των οχημάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πηγές

(1) Στρατηγική& μελέτη- PwC
(2) Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών
(3)“Le véhicule autonome va-t-il transformer en profondeur le transport de marchandise?” – 2019.
(4) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_4312

Χρησιμοποιείτε ένα παλιό πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

Χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης που δεν υποστηρίζεται από αυτόν τον ιστότοπο. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν, όπως προβλέπεται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παράξενες συμπεριφορές κατά την περιήγηση.

Χρησιμοποιήστε ή αναβαθμίστε/εγκαταστήστε ένα από τα παρακάτω προγράμματα περιήγησης για να επωφεληθείτε πλήρως από αυτόν τον ιστότοπο.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+