Ένα τρακτέρ χρειάζεται έλξη στο χωράφι

Ελαστικά τρακτέρ στο χωράφι

Πώς να βελτιώσετε την έλξη και ποια ελαστικά τρακτέρ να επιλέξετε;

 

Η καλή έλξη είναι σημαντική για την αποδοτική παραγωγή στο χωράφι. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου η υπερβολική ολίσθηση μπορεί να μειώσει την αποδοτικότητα του τρακτέρ σας. Ποιες λύσεις και ποια ελαστικά τρακτέρ μπορούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα; Βρείτε τις απαντήσεις στο άρθρο που ακολουθεί.

Τι είναι η ικανότητα έλξης;

Η ικανότητα έλξης διαδραματίζει τον ρόλο της όταν το τρακτέρ πρέπει να αλλάξει ισχύ, ιδιαίτερα λόγω υψηλού οπίσθιου φορτίου που ασκείται από ρυμουλκούμενα εργαλεία. Οι δύσκολες συνθήκες (μαλακό, βρεγμένο έδαφος) μπορούν να εντείνουν αυτή την ανάγκη, οδηγώντας σε υψηλό ποσοστό ολίσθησης.

Ολίσθηση τρακτέρ

Όπως γνωρίζετε, είναι συχνό και φυσιολογικό φαινόμενο τα ελαστικά τρακτέρ να ολισθαίνουν λίγο κατά τις γεωργικές εργασίες. Εάν το ποσοστό ολίσθησης είναι μηδενικό, μπορεί να πιστεύετε ότι η η δυνατότητα του τρακτέρ δεν αξιοποιείται στο μέγιστο και ότι, επομένως, πρέπει να βελτιωθεί η παραγωγικότητα.

Αλλά, πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο, η ολίσθηση αποκαλύπτει ανεπαρκή ισχύ στους άξονες κίνησης και, επομένως, αυτό που πρέπει να βελτιωθεί είναι η έλξη

ορισμένα ρυμουλκούμενα εργαλεία απαιτούν μεγαλύτερη προσπάθεια από το τρακτέρ απ’ ότι άλλα εργαλεία.

ορισμένα ρυμουλκούμενα εργαλεία απαιτούν μεγαλύτερη προσπάθεια από το τρακτέρ απ’ ότι άλλα εργαλεία

Ποιο είναι το όριο ολίσθησης που δεν πρέπει να υπερβαίνεται;

Γενικότερα, η αποδεκτή ολίσθηση είναι μεταξύ 8% και 15%.

Πάνω από 15%, συνιστάται να ληφθούν μέτρα για τη μείωσή της.

Πάνω από 20%, η ολίσθηση αποτελεί ανησυχητική ένδειξη, καθώς υποδηλώνει την απώλεια παραγωγικότητας, και απαιτεί άμεση επίλυση.

Ποια είναι τα αίτια της υπερβολικής ολίσθησης;

Ορισμένα ρυμουλκούμενα εργαλεία απαιτούν μεγαλύτερη προσπάθεια από το τρακτέρ απ’ ότι άλλα εργαλεία. Η έλξη ενός βαριού εργαλείου, όπως ένα άροτρο, ή ενός πλατιού εργαλείου, όπως ορισμένοι καλλιεργητές - ρίπερ, μπορεί να είναι δύσκολη. Οι καλλιεργητές - ρίπερ με σβάρνες μπορούν να λειτουργούν σε μεγαλύτερο βάθος από εκείνους με δίσκους, επομένως απαιτούν μεγαλύτερη ελκτική δύναμη.

Πώς να βελτιστοποιήσετε την έλξη για τις ανάγκες σας;

1 - Ερματίστε το τρακτέρ

Η ανεπαρκής έλξη, την οποία καταδεικνύει η ολίσθηση, μπορεί να σημαίνει ότι το τρακτέρ είναι πολύ ελαφρύ για το εργαλείο το οποίο ρυμουλκεί. Για τον λόγο αυτό, εκτός εάν αντικαταστήσετε το ρυμουλκούμενο εργαλείο από ένα πιο συμβατό, ενδέχεται να πρέπει να ερματίσετε το τρακτέρ προσθέτοντας βάρη στους τροχούς ή τα ελαστικά, για παράδειγμα.

2 - Βελτιστοποιήστε την πίεση των ελαστικών

Η πίεση των ελαστικών είναι μια σημαντική παράμετρος για την βελτιστοποίηση της έλξης. Όσο χαμηλότερη είναι η πίεση των ελαστικών, τόσο μεγαλύτερο είναι το αποτύπωμα κατά μήκος του ελαστικού. Και όσο μεγαλύτερο είναι το αποτύπωμα, τόσο μεγαλύτερη πρόσφυση έχουν οι γραμμώσεις στο έδαφος, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσοστού ολίσθησης.

Η πίεση πρέπει να προσαρμόζεται με βάση το φορτίο και την ταχύτητα του τρακτέρ. Εάν έχετε αμφιβολίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο μας «MICHELIN AGROPRESSURE», το οποίο θα σας βοηθήσει να βρείτε τη σωστή πίεση με λίγα μόνο κλικ.

Ας πάρουμε, για παράδειγμα, ένα φορτίο 7.900 kg στον πίσω άξονα, δηλαδή 3.950 kg ανά πίσω τροχό. Το ελαστικό πρέπει να φουσκωθεί στα 1,4 bar στα 65km/h (για παράδειγμα με τα MICHELIN MULTIBIB 650/65R42 158D TL) σε σύγκριση με τα 0,9 bar στην ίδια διάσταση και ταχύτητα, χάρη στην τεχνολογία UltraFlex της MICHELIN (για παράδειγμα με τα MICHELIN AXIOBIB 2 VF 650/65R42 174D/171E TL).

Δεδομένου ότι αυτά τα ελαστικά έχουν πιστοποίηση Very High Flexion, για την ίδια διάσταση, μπορούμε να αναμένουμε μείωση κατά 40% της πίεσης, επομένως έχουν μεγαλύτερο αποτύπωμα, για καλύτερη έλξη.*

Αρκετές δοκιμές* (στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία και την Αγγλία) διαπίστωσαν ότι η χρήση ελαστικών με τεχνολογία UltraFlex της MICHELIN κατά τη διάρκεια του γεωργικού κύκλου βελτιώνει τη γεωργική απόδοση από 2% έως 6% ετησίως.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα της χαμηλής πίεσης είναι ότι τα ελαστικά τρακτέρ που φουσκώνονται με αυτόν τον τρόπο μειώνουν τη συμπίεση του εδάφους, που συνεπάγεται μεγαλύτερη μέριμνα για το έδαφος και, ιδίως, για τους γεωσκώληκες, οι οποίοι είναι πολύτιμοι για τον φυσικό τους ρόλο στον αερισμό του εδάφους. Όσο περισσότερους πόρους έχει το έδαφος, τόσο περισσότερο μπορεί να «αναπνεύσει» και τόσο ευκολότερα μπορεί το νερό να διεισδύσει βαθιά στο έδαφος, με αποτέλεσμα την καλύτερη γεωργική απόδοση.

3 - Επιλέξτε το κεντρικό σύστημα πίεσης ελαστικών (CTIS)

Η μεγαλύτερη δυσκολία όσον αφορά την πίεση ελαστικών σχετίζεται με τη χρήση του τρακτέρ, η οποία μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το έδαφος. Το φορτίο και η ταχύτητά σας διαφέρουν ανάλογα με το εάν το τρακτέρ σας είναι σε δρόμο, στο χωράφι, με ή χωρίς ρυμουλκούμενα εργαλεία. Και αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τα ελαστικά του τρακτέρ σας. Αλλά πώς μπορείτε να προσαρμόζετε την πίεση κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το τρακτέρ σας για διαφορετική χρήση;

Χάρη στο CTIS, δεν χρειάζεται καν να σηκωθείτε από τη θέση σας.

Η πίεση των ελαστικών προσαρμόζεται για κάθε χρήση, το οποίο, μεταξύ άλλων, επηρεάζει την κατανάλωση καυσίμου σας και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ελαστικών τρακτέρ σας.

Πώς λειτουργεί το απομακρυσμένο φούσκωμα; Η απάντηση βρίσκεται σε αυτό το βίντεο.

As farmer, change tire pressure on move is a MUST to have

4 - Επιλέξτε τα διπλά ελαστικά

Τα διπλά ελαστικά (η τοποθέτηση δύο ελαστικών τρακτέρ στον ίδιο άξονα) είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή για να βελτιστοποιήσετε την πρόσφυση, καθώς αυξάνει φυσικά το αποτύπωμα του τρακτέρ σας, δίνοντάς σας δύο βασικά πλεονεκτήματα:

  • Χρησιμοποιείτε περισσότερη ισχύ του τρακτέρ,
  • Για το ίδιο φορτίο, μπορείτε να μειώσετε την πίεση και, επομένως, να σεβαστείτε περισσότερο το έδαφος και να βελτιώσετε τη γεωργική παραγωγή

 

Για έναν επιτυχημένο συνδυασμό, είναι σημαντικό τα ελαστικά τρακτέρ να είναι πανομοιότυπα, να έχουν χρησιμοποιηθεί το ίδιο και να έχουν την ίδια πίεση.

5 - Τοποθετήστε τα σωστά ελαστικά τρακτέρ

Για βέλτιστη έλξη, προτείνουμε να χρησιμοποιείτε ελαστικά τρακτέρ με τεχνολογία UltraFlex της MICHELIN. Όλα συμμορφώνονται με το πρότυπο VF (Very High Flexion) ή IF (Improved Flexion), με άλλα λόγια, είναι «χαμηλής πίεσης». Αυτό τους επιτρέπει κανονικά να έχουν πίεση μειωμένη κατά 40% (ή κατά 20% με το πρότυπο IF***) σε σχέση με ένα ελαστικό τυπικής τεχνολογίας.

Το κύριο πλεονέκτημα της τεχνολογίας UltraFlex της MICHELIN είναι ότι σας επιτρέπει να κάνετε αυτές τις αλλαγές στην πίεση με την πάροδο του χρόνου, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με όλες τις μάρκες.

Εάν χρησιμοποιείτε, επίσης, ένα CTIS , μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την πίεση των ελαστικών τρακτέρ σας τόσο στο χωράφι όσο και στον δρόμο, η οποία βελτιστοποιεί, παράλληλα, την κατανάλωση καυσίμου σας και συμβάλλει στη μείωση των δαπανών σας.

Είναι, επίσης, σημαντικό να αναφέρουμε ότι έχουμε μια λύση UltraFlex της MICHELIN για ολόκληρο τον γεωργικό κύκλο. Με άλλα λόγια, διαθέτουμε ελαστικά τρακτέρ χαμηλής πίεσης για τρακτέρ υψηλής και μέτριας ισχύος, θεριζοαλωνιστικές μηχανές, αυτοκινούμενους ή ρυμουλκούμενους ψεκαστήρες και ρυμουλκούμενα.

Χρειάζεστε βοήθεια για να επιλέξετε τα σωστά ελαστικά για τρακτέρ; Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο:

Νομικές επισημάνσεις

* Κανονικό κενό σε σύγκριση με ελαστικό χωρίς VF (Very High Flexion).

**  Μια δοκιμή που πραγματοποιήθηκε από το Harper Adams University στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2013 έως το 2017 αποδεικνύει ότι η τεχνολογία MICHELIN ULTRAFLEX αυξάνει τη γεωργική απόδοση από 2% έως 6%. Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται από παρόμοιες δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες (Ιλινόις) το 2015 και τη Βραζιλία (Mato Grosso) από το 2018 έως το 2021.

*** Κανονικό κενό μεταξύ τυπικού ελαστικού έναντι ελαστικού VF (Very High Flexion)


Θέλετε περισσότερες συμβουλές; Ανακαλύψτε τον οδηγό επιλογής ελαστικών μας.

Χρησιμοποιείτε ένα παλιό πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

Χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης που δεν υποστηρίζεται από αυτόν τον ιστότοπο. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν, όπως προβλέπεται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παράξενες συμπεριφορές κατά την περιήγηση.

Χρησιμοποιήστε ή αναβαθμίστε/εγκαταστήστε ένα από τα παρακάτω προγράμματα περιήγησης για να επωφεληθείτε πλήρως από αυτόν τον ιστότοπο.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+