header

Βελτιστοποιήστε το Συνολικό Κόστος Χρήσης (TCO)

Δημοσιοποιήθηκε στις 1 Φεβρουαρίου 2024 - 3 Λεπτά ανάγνωσης

Στον απόηχο των σημαντικών παγκόσμιων γεγονότων τα τελευταία χρόνια, οι ιδιοκτήτες στόλων έχουν να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό, την άνοδο των τιμών των καυσίμων και τις σημαντικές αυξήσεις στο κόστος των πρώτων υλών. Όλοι αυτοί οι παράγοντες αυξάνουν το συνολικό κόστος Χρήσης, ή TCO, για κάθε φορτηγό. Η παρακολούθηση και η μείωση του TCO είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να βελτιώσετε τη διαχείριση του στόλου σας στο μέλλον. Πιθανότατα το υπολογίζετε ήδη, ακόμα κι εάν δεν το γνωρίζετε!

Τι είναι το TCO; Αφορά όλα τα μοντέλα ενός στόλου;

Ανεξάρτητα από το μέγεθος του στόλου, κάθε ιδιοκτήτης στόλου μπορεί να επωφεληθεί από την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση του συνολικού κόστους Χρήσης ή του TCO κατά τη διαχείριση των επιχειρηματικών εξόδων του. Τα οφέλη θα αρχίσουν να φαίνονται αμέσως μόλις κατανοήσετε την έννοια του TCO και την ποσοτικοποιήσετε με ακρίβεια. Παρότι δεν υπάρχει ένα πρότυπο TCO σε ολόκληρο τον κλάδο, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες στόλων τείνουν να περιλαμβάνουν τα ίδια κόστη στους υπολογισμούς τους.

Εξετάζοντας λεπτομερώς το TCO(1)

Το TCO του φορτηγού σας λαμβάνει υπόψη πολλά οικονομικά στοιχεία που πιθανότατα ήδη παρακολουθείτε, όπως οι μισθοί οδηγών, η συντήρηση, τα καύσιμα και η τιμή ελαστικών, για παράδειγμα. Το TCO περιλαμβάνει αυτά τα λειτουργικά έξοδα μαζί με την τιμή αγοράς του οχήματος και κάθε άλλο άμεσο ή έμμεσο κόστος που σχετίζεται με το όχημα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Γράφημα αναλογιών TCO

Graphic_TCO

Γιατί η εταιρεία σας θα πρέπει να υπολογίζει το TCO του ελαστικού σας;

 

Εάν και είναι αλήθεια ότι τα ελαστικά αντιπροσωπεύουν μόλις το 5% του συνολικού TCO ενός φορτηγού, αυτά επηρεάζουν σημαντικά πολλούς άλλους τομείς. Πρώτον, το πραγματικό κόστος των ελαστικών υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το κόστος ανά χιλιόμετρο ή τα χιλιόμετρα που μπορείτε να κάνετε με κάθε ελαστικό.

Η επιλογή ελαστικών με καλύτερη αρχική χιλιομετρική απόδοση αλλά και αυτών που μπορούν να ξανασκαλιστούν και να αναγομωθούν  προκειμένου να εξασφαλιστούν πολλοί κύκλοι ζωής, βελτιώνει το κόστος και, συνεπώς, το TCO. Ωστόσο, πέρα από αυτό, σε μια αγορά με διακυμάνσεις και υψηλότερες από τις κανονικές τιμές των καυσίμων, τα ελαστικά διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, η οποία είναι και ο δεύτερος μεγαλύτερος συντελεστής του TCO.

Ως εκ τούτου, στις περισσότερες περιπτώσεις, η επιλογή ενός φθηνότερου ελαστικού με καλύτερο κόστος ανά  χιλιόμετρο μπορεί να κοστίσει λιγότερο βραχυπρόθεσμα, αλλά επενδύοντας κάποια περισσότερα χρήματα σε ένα ελαστικό υψηλής ποιότητας με χαμηλότερη αντίσταση κύλισης, για παράδειγμα, θα μειώσετε το TCO των ελαστικών μακροπρόθεσμα.

Γιατί; Επειδή το χρηματικό ποσό που εξοικονομείται με την πάροδο του χρόνου υπερβαίνει κατά πολύ την αρχική εξοικονόμηση.

Για να δείτε πόσα χρήματα μπορείτε να εξοικονομήσετε, χρησιμοποιήστε το εργαλείο υπολογισμού καυσίμων μας!

Ανάλυση TCO: πώς αυτή λειτουργεί;

 

Στη Michelin, υπολογίζουμε το TCO το οποίο σχετίζεται με τα ελαστικά ως το κόστος ανά χιλιόμετρο συν την κατανάλωση καυσίμου που προκύπτει. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξετάσετε την τελευταία.

Για παράδειγμα, με την αντίσταση κύλισης, το γεγονός ότι ένα ελαστικό επιβραδύνει ένα όχημα καθώς αυτό κυλά πάνω σε μια επιφάνεια, μπορεί να αντιστοιχεί έως και στο ένα τρίτο της κατανάλωσης καυσίμου που απαιτείται για να ταξιδέψει το όχημα από το σημείο Α στο σημείο Β. Με άλλα λόγια, όσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση κύλισης, τόσο περισσότερο καύσιμο απαιτείται και τόσο υψηλότερο είναι το συνολικό TCO. Ως εκ τούτου, η επιλογή του σωστού ελαστικού μπορεί να μειώσει το TCO που σχετίζεται με τα ελαστικά έως και το ένα τρίτο.

Εκτός από τον αντίκτυπο στην αντίσταση κύλισης, εάν λάβετε υπόψη το TCO και επενδύσετε σε ελαστικά υψηλής ποιότητας, μπορείτε να μειώσετε τις βλάβες, τον χρόνο παραμονής στο συνεργείο και το σχετικό κόστος, μειώνοντας παράλληλα το κόστος συντήρησης και επισκευής και ακόμη και βελτιώνοντας την εικόνα του στόλου.

 

Συχνές ερωτήσεις - Συνολικό κόστος Χρήσης

 

Πώς υπολογίζεται το TCO;

Το TCO των φορτηγών λαμβάνει υπόψη τα εξής:

-Μισθοί οδηγών
-Η τιμή αγοράς ή ενοικίασης του οχήματος
-Διαρθρωτικά κόστη
-Κατανάλωση καυσίμου
-Ελαστικά
-Συντήρηση και επισκευές
-Βλάβες

TCO ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ = ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ+ΒΛΑΒΕΣ + ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ + ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΛΟΓΩ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

Γιατί είναι σημαντικό το TCO;

Πέρα από την τιμή αγοράς ενός οχήματος ή ενός ελαστικού, το TCO εξετάζει και κάθε παράγοντα που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα το κόστος που σχετίζεται με το όχημα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του.

Ποιος μπορεί να επωφεληθεί από την ανάλυση του TCO;

Είτε διαθέτουν ένα φορτηγό είτε έναν στόλο χιλιάδων οχημάτων, η τακτική παρακολούθηση και ανάλυση του TCO μπορεί να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες στόλων να επιλέξουν τις πιο οικονομικές προσφορές, να καθορίσουν την πιο κατάλληλη στρατηγική και να βελτιώσουν την κερδοφορία της επιχείρησης

Πηγές

[1] Παγκόσμια έκθεση της Ducker_ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ_ Κοινότητα Michelin — Δεκέμβριος 2017
[2] Κατανοώντας το TCO από τη βάση του- Ενημερωτικό έγγραφο της Michelin, Σελ. 9

Χρησιμοποιείτε ένα παλιό πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

Χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης που δεν υποστηρίζεται από αυτόν τον ιστότοπο. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν, όπως προβλέπεται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παράξενες συμπεριφορές κατά την περιήγηση.

Χρησιμοποιήστε ή αναβαθμίστε/εγκαταστήστε ένα από τα παρακάτω προγράμματα περιήγησης για να επωφεληθείτε πλήρως από αυτόν τον ιστότοπο.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+