Η επιλογή μου 0
Tyre markings on a tractor

Σημάνσεις ελαστικών σε ένα τρακτέρ

Πώς διαβάζονται οι σημάνσεις ελαστικών σε ένα τρακτέρ;

Στο πλευρό ενός ελαστικού αναγράφεται το μέγεθος, αλλά όχι μόνο αυτό. Υπάρχουν, επίσης, πρόσθετες σημάνσεις ελαστικών με τη μορφή ακρωνυμίων και αριθμών που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες πληροφορίες. Πώς μπορείτε να τα αποκρυπτογραφήσετε; Οι ειδικοί μας θα σας εξηγήσουν αναλυτικά σε αυτό το άρθρο.

                                                                                                  ΣΥΝΟΨΗ:

Εξηγώντας τις διαστάσεις ελαστικών τρακτέρ σε λιγότερο από 5 λεπτά

Για να μπούμε κατευθείαν στο θέμα, ακολουθεί ένα βίντεο που θα σας δώσει τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τις σημάνσεις ελαστικών. Θα τις αναλύσουμε περαιτέρω στο υπόλοιπο άρθρο.

Eνα συγκεκριμένο παράδειγμα διαστάσεων ελαστικών τρακτέρ

What do the markings on my agricultural tyres mean?

Ας πάρουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα με ένα ελαστικό MICHELIN Xeobib και ας δούμε αναλυτικότερα τι σημαίνουν οι σημάνσεις ελαστικών στο πλευρό του:

MICHELIN: Η επωνυμία του κατασκευαστή εμφανίζεται πάντα στο πλευρό του ελαστικού.

XeoBib: Το όνομα της γκάμας (εδώ «Xeobib») αναφέρεται κοντά στην επωνυμία. Μια γκάμα σχεδιάζεται για να ταιριάζει σε συγκεκριμένο τύπο οχήματος και να ικανοποιεί μια συγκεκριμένη ανάγκη.

VF = σημαίνει "Very High Flexion" (Πολύ υψηλής κάμψης): Αυτό το πρόθεμα υποδηλώνει μια τυποποιημένη κατηγορία ελαστικών - Ελαστικά σχεδιασμένα να μεταφέρουν 40% μεγαλύτερο φορτίο στην ίδια πίεση (2). Στη Michelin, το πρότυπο VF ή IF αντιστοιχεί στην "τεχνολογία UltraFlex της MICHELIN" μας, το οποίο επιτρέπει ένα μεγαλύτερο αποτύπωμα, για να περιορίζει τη συμπίεση του εδάφους.

The tyre size is part of the tractor s tyre markings

Οι διαστάσεις ελαστικού είναι μέρος των σημάνσεων ελαστικού του τρακτέρ

Στη συνέχεια, βρίσκουμε τη σήμανση ελαστικού που αντιστοιχεί στις διαστάσεις:

650: Ονομαστικό πλάτος διατομής σε mm. Αυτή η σήμανση ελαστικού αντιστοιχεί στην απόσταση μεταξύ του αριστερού και του δεξιού πλευρού του ελαστικού.

60: Λόγος διαστάσεων σε % (ύψος πλευρού/ονομαστικό πλάτος διατομής). Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η αναλογία, στο παράδειγμά μας, είναι το 60% του 650.

R: Καθορίζει τη δομή: «R» σημαίνει radial (ακτινωτό). Εάν το ελαστικό δεν ήταν ακτινωτό, θα συμβολιζόταν ως συμβατικό ελαστικό με μια απλή παύλα «-».

38: Ονομαστική διάμετρος ζάντας σε ίντσες.

155: Τυποποιημένος δείκτης φορτίου. Πρόκειται για έναν δείκτη που αντιστοιχεί στο ονομαστικό φορτίο που μπορεί να μεταφέρει το ελαστικό. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον πίνακα δεικτών φορτίου μας για να βρείτε το μέγιστο φορτίο σε κιλά που αντιστοιχεί στον δείκτη φορτίου σας.

D: Τυποποιημένος δείκτης ταχύτητας. Πρόκειται για έναν δείκτη που αντιστοιχεί στη μέγιστη ταχύτητα με την οποία μπορεί να κινηθεί ένα ελαστικό. Δείτε τον πίνακα δεικτών ταχύτητάς μας.

Ακτινωτό: Τύπος κατασκευής.

RC = «Περιφέρεια κύλισης» σε mm

E = Πλάτος διατομής ελαστικού σε mm.

Tubeless: Ελαστικό χωρίς εσωτερικό σωλήνα

Michelin® X®: Εμπορικό σήμα

Άλλες σημάνσεις ελαστικών που μπορεί να αναγράφονται στο πλευρό

Ας δούμε τη λίστα με τις σημάνσεις ελαστικών που μπορεί να βρείτε στο πλευρό ενός ελαστικού και τις αντίστοιχες πληροφορίες τους

IF = «Improved Flexion» (Βελτιωμένης κάμψης): Αυτό το πρόθεμα υποδηλώνει μια τυποποιημένη κατηγορία ελαστικών που είναι σχεδιασμένα να μεταφέρουν 20% μεγαλύτερο φορτίο στην ίδια πίεση (1).

VF = «Very High Flexion» (Πολύ υψηλής κάμψης): Όπως είδαμε στο προηγούμενο παράδειγμα, αυτό το πρόθεμα υποδηλώνει μια τυποποιημένη κατηγορία ελαστικών που είναι σχεδιασμένα να μεταφέρουν 40% μεγαλύτερο φορτίο στην ίδια πίεση (2).

PFO = «Pressure Field Operation» (Πίεση εργασιών σε χωράφι): Αυτή η σήμανση ελαστικού είναι ένα πρότυπο του ETRTO* που επιτρέπει σε ελαστικά τρακτέρ IF/VF να μεταφέρουν μεγαλύτερο φορτίο σε χαμηλότερη ταχύτητα (1)(2). *ETRTO = Ευρωπαϊκός Τεχνικός Οργανισμός Ελαστικών και Ζαντών

Other AG tyre markings

Άλλες σημάνσεις ελαστικών σε αγροτικά ελαστικά

CFO = «Cyclic Field Operation» (Κυκλικές εργασίες σε χωράφι): Υποδηλώνει βελτιωμένες κυκλικές εργασίες σε χωράφι. Το CFO υποδεικνύει ότι τα ελαστικά είναι σχεδιασμένα να παρέχουν πρόσθετη ικανότητα φορτίου στο χωράφι στα 1,5 km κατά μέγιστο.(3)

TL = «Tubeless» (Χωρίς σωλήνα): Σημαίνει ότι το ελαστικό δεν διαθέτει εσωτερικό σωλήνα. Στη Michelin, κατασκευάζουμε αποκλειστικά tubeless ελαστικά για αγροτικά μηχανήματα.

IMP = «Implement» (Εργαλεία): Αυτή η σήμανση ελαστικού σημαίνει ότι το ελαστικό έχει κυρίως σχεδιαστεί για μηχανήματα γεωργικών τροφίμων ή ρυμουλκούμενα. Μπορεί, επίσης, να τοποθετηθεί στους μπροστινούς τροχούς διεύθυνσης και κινητήριους τροχούς γεωργικών τρακτέρ και δασικών τρακτέρ, αλλά δεν είναι κατάλληλο για παρατεταμένες εργασίες με υψηλή ροπή.

IND = «Industrial» (Βιομηχανικό): Σήμανση σε ελαστικά για οικοδομικές εφαρμογές με ικανότητες φορτίου και πίεσης διαφορετικές από αυτές των ελαστικών με την ίδια ονομασία και τις ίδιες διαστάσεις για αγροτικές εφαρμογές.

NRO = «Narrow Rim Option» (Δυνατότητα στενής ζάντας): Πειραματικό πρότυπο του ETRTO που πρέπει να εγκριθεί. Επιτρέπει τη χρήση πολύ στενότερης ζάντας από αυτή που κανονικά επιτρέπει ο ETRTO για ελαστικά IF και VF.

CAI = «International article code» (Διεθνής κωδικός προϊόντος): Διακρίνει ένα προϊόν με έναν συγκεκριμένο, μοναδικό 6ψήφιο κωδικό

SRI = «Speed Radius Index» (Δείκτης ακτινικής ταχύτητας): Παράμετρος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της θεωρητικής ταχύτητας οχημάτων κατά τις διαδικασίες τυποποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη δυνατότητα εναλλαγής διαφορετικών διαστάσεων ελαστικών.

Εικονογράμματα

Τα εικονογράμματα είναι πρόσθετες σημάνσεις ελαστικών που μπορεί να υπάρχουν σε ελαστικά MICHELIN. Μάθετε τι σημαίνουν.

Εικονόγραμμα τεχνολογίας Ultraflex της MICHELIN στο πλευρό αγροτικού ελαστικού

Εικονόγραμμα τεχνολογίας Ultraflex της MICHELIN

MICHELIN Ultraflex

Η τεχνολογίες UltraFlex της MICHELIN, η οποία δημιουργήθηκε από τη Michelin το 2004, είναι μια πρωτοποριακή καινοτομία που επιτρέπει στα αγροτικά οχήματα να χρησιμοποιούν πολύ χαμηλότερη πίεση και, επομένως, να προστατεύουν το έδαφος, αυξάνοντας την απόδοση των καλλιεργειών. Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το ελαστικό διαθέτει αυτή την τεχνολογία.

High traction pictogram

εικονόγραμμα υψηλής πρόσφυσης

Υψηλή πρόσφυση

Αυτό το εικονόγραμμα σημαίνει ότι το ελαστικό σας έχει σχεδιαστεί για να παρέχει υψηλό επίπεδο πρόσφυσης για καλύτερη έλξη στο χωράφι.

Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε το άρθρο μας "Πώς να βελτιώσετε την έλξη"

Air systems ready pictogram

air systems ready pictogram

Air systems ready

Εάν το ελαστικό είναι «Air Systems Ready» (Συστήματα αέρα έτοιμα), είναι συμβατό με το κεντρικό σύστημα φουσκώματος ελαστικών (CTIS), το οποίο σας επιτρέπει να ελέγχετε την πίεση από την καμπίνα σας.

Stubble shield pictogram

εικονόγραμμα stubble shield

Stubble shield

Αυτό το εικονόγραμμα σημαίνει ότι το ελαστικό έχει σχεδιαστεί με ειδική προστασία κατά της φθοράς από υπολείμματα καλλιεργειών.
Διαβάστε το άρθρο μας σχετικά με τη φθορά ελαστικών.

Maximum fitting pressure pictogram

Εικονόγραμμα μέγιστης πίεσης τοποθέτησης

Μέγιστη πίεση τοποθέτησης

Αυτό το σύμβολο δεν υποδεικνύει τη μέγιστη πίεση οδήγησης με το ελαστικό, αλλά τη μέγιστη πίεση όταν τοποθετείται στη ζάντα.
Μην ξεχάσετε να ρυθμίσετε το ελαστικό στη σωστή πίεση μόλις το τοποθετήσετε.
Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε το σχετικό αναλυτικό άρθρο μας.

Διαστάσεις σκελετούκαι ζάντας

Μπορεί, επίσης, να είναι χρήσιμο να γνωρίζετε τι σημαίνουν οι διαστάσεις των σκελετών π και των ζαντών. Οι επεξηγήσεις μας με ένα διάγραμμα:

Casing and rim dimensions

Διαστάσεις σκελετούκαι ζάντας


Περίβλημα

S: Πλάτος διατομής του ελαστικού
R’: Ακτίνα με στατικό φορτίο σε mm - «R» για ακτινωτά και «-» για συμβατικά
R: Ακτίνα χωρίς φορτίο
D: Εξωτερική διάμετρος, ίση με 2 x R

Ζάντα

Ø: Διάμετρος ζάντας σε ίντσες
F: Εσωτερικό πλάτος
H: Ύψος τμήματος

Για να μάθετε περισσότερα για τις ζάντες, διαβάστε το άρθρο μας «Κατανοώντας τις ζάντες, τους εσωτερικούς σωλήνες και τις βαλβίδες».

ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

(1) Σε σύγκριση με ελαστικό χωρίς IF (Improved Flexion)
(2) Σε σύγκριση με ελαστικό χωρίς VF (Very High Flexion).
(3) Σε σύγκριση με ελαστικό χωρίς CFO

Χρησιμοποιείτε ένα παλιό πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

Χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης που δεν υποστηρίζεται από αυτόν τον ιστότοπο. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν, όπως προβλέπεται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παράξενες συμπεριφορές κατά την περιήγηση.

Χρησιμοποιήστε ή αναβαθμίστε/εγκαταστήστε ένα από τα παρακάτω προγράμματα περιήγησης για να επωφεληθείτε πλήρως από αυτόν τον ιστότοπο.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+